Bán hàng online mà không tâm huyết với nghề thì không bao giờ bạn làm đươc

Bán hàng online mà không tâm huyết với nghề thì không bao giờ bạn làm đươc.
Hãy làm theo cách mình đã làm nha:
Thứ nhất : Nhập hàng về sẵn
Thứ 2 : Phải đầu tư về hình ảnh,thời gian
Thứ 3 : Add friend thật nhiều nhưng có chọn lọc
Thứ 4 : Đăng bài thì phải chọn mốc giờ mà khả năng khách đọc đc bài của m
SỈ cua mik đã thưc hiện và thành công
Bạn nào k làm đúng chỉ vài ngày nản thui ạ