Bác giúp việc tốt bụng

Bác giúp việc tốt bụng, thạo việc. Tính bác mạnh mẽ, cương trực và hay tự ái. 7 năm ở cùng khi nào cũng ào ào, biết điều nhưng khá ngang, không có chuyện uỷ mị đàn bà bao giờ.
Con trai út đã lớn và sắp nghỉ hè. Gia đình đành để bác nghỉ việc. Trưa đang ngồi ăn cơm với hai vợ chồng bác bảo đi ở nơi khác chắc chẳng có được tình cảm ở đâu như với gia đình hai anh chị nữa.
Mắt bác đỏ hoe. Lần đầu tiên thấy bác khóc.