21 năm chắc đây là việc sến sẩm nhất mà mình từng làm ạ

1  
21 năm chắc đây là việc sến sẩm nhất mà mình từng làm ạ
See Translation