HỌC CÁCH CHO VÀ NHẬN

HỌC CÁCH CHO VÀ NHẬN
Để học được điều này, cũng không đơn giản, nhưng đó là điều cần học để có một xã hội phồn vinh.
” Đừng thông cảm quá nhiều với những người khổ. Nếu ai đó đang khổ, giúp đỡ nhưng đừng thông cảm. Đừng cho người đó ý tưởng rằng khổ là cái gì đó đáng giá” – OSHO.
Ứng dụng trong việc bán hàng:
Tận tụy, nghiêm túc và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho khách hàng, nếu họ có những khó khăn trong nhận thức sản phẩm và hỏi bạn, thì hãy giúp họ, chứ không có nghĩa là họ đang ban cho chúng ta đặc ân.
Nếu khách hàng quá ư khó tính, điều đó có nghĩa rằng họ đang dần dần mất đi cơ hội có được nhà cung cấp tốt, và dần dần mất đi cơ hội có sản phẩm tốt theo chi trả của mình. Vì trong thời đại ngày nay, việc trở thành người mua hàng thông minh cũng khó như việc bán hàng thông minh vậy. Mua và bán bình đẳng nhau 🙂