130k bạn để đó 10 năm nữa nó vẫn là 130 không hơn không kém

130k bạn để đó 10 năm nữa nó vẫn là 130 không hơn không kém !
Người thông minh chính là biết vận dụng những gì nhỏ nhất để biến thành những cái lớn hơn chẳng ai nghèo vì mất đi 130k cả nhưng có người sẽ có thể giàu lên vì con số ít ỏi này !!
Mạnh dạng dùng tiền đẻ ra tiền, làm chủ được bản thân đó mới gọi là người thông minh . Tìm được người dẫn dắt, tiếp thêm động lực cho mình là điều quan trọng nhất ! Và N tự tin N có thể giúp bạn .