Những sự kiện ngày 17 tháng 9

Những sự kiện ngày 17 tháng 9.
17/9/1787, Hiến pháp Mỹ được biểu quyết. Đây là Hiến pháp lâu đời nhất trên Thế giới còn hiệu lực. Tác giả của Hiến pháp là một nhóm ưu tú Mỹ, đứng đầu là Thomas Jefferson, người trở thành Tổng thống Mỹ thứ 3 (1801 – 1809). 168 năm sau, sau khi cướp Chính quyền Trần Trọng Kim của Việt Nam độc lập, cộng sản Việt Nam đã cóp một phần Hiếp pháp Mỹ, nhưng thực tế thì làm ngược hoàn toàn. Hậu quả, cũng hoàn toàn ngược với Mỹ, Việt Nam trở thành ổ tội phạm tham nhũng, hối lộ, giết dân như ngóe và không ngừng đi xin, hay vay rồi ăn quỵt, nếu không lạy lục xóa nợ được.
17/9/1939, Liên Xô xâm lược Ba Lan
17/9/2017 Chủ nhật thứ 29, kể từ ngày 05/03/2017, ngày mà nhiều người dân Việt Nam sẵn sàng xuống đường theo lời gọi của cha Nguyễn Văn Lý. Nếu không ra đường được, thì họ cũng làm kiệt quệ đội ngũ an ninh, ăn cháo đái bát, sống nhờ thuế của họ, nhưng lại đàn áp dã man họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *