Đừng kỳ vọng quá nhiều vào một điều gì đấy

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào một điều gì đấy, rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, thứ bạn kỳ vọng sẽ khiến bạn tuyệt vọng.
Đừng mơ mộng hay viễn tưởng ra bất kể chuyện gì, bởi ở hiện thực này chính là bớt mơ mộng tỉnh mộng đỡ hoang mang.
#HuyenTrangBatHoi

48 Thoughts to “Đừng kỳ vọng quá nhiều vào một điều gì đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *