Con cóc

Con cóc, cóc con lộng ngôn, nói chuyện trên trời…ơi…???
VỪA ĐÁ BÓNG, VỪA THỔI CÒI…hay là…
Trên thực tế về nghĩa đen chẳng có ai “ Vừa đá bóng, vừa thổi còi” cả, nếu có chẳng qua người ta diễn kịch cho vui chứ không có thực. Câu thành ngữ trên dùng để ám chỉ một việc làm về hình thức trông như thật, nhưng thực tế là làm cho có, làm cho qua chuyện để mọi người thấy, chứ nội dung tự dàn dựng, xếp đặt, chất lượng không đúng, không khách quan.
Tham nhũng hiện nay là quốc nạn nhưng công tác chống tham nhũng hiệu quả thấp. Thực trạng tham nhũng và chống tham nhũng hiện nay được dư luận xã hội và cộng đồng mạng đánh giá giống như câu thành ngữ “ vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Vì sao !!!, là vì theo Luật phòng chống tham nhũng cũng như trên thực thế người có quyền lực nhất, có điều kiện để tham nhũng nhất lại là những người nắm giữ vai trò chủ chốt trong việc chống tham nhũng. Những “ đồng chí” chưa bị lộ hãy còn nhiều lắm, ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng “ chứng cứ đâu…”, coi chừng bị tội vu khống, nói xấu lãnh đạo.
Tham nhũng là một căn bệnh trầm kha của xã hội loài người, giới cầm cương luôn có xu hướng bị tha hóa bởi quyền lực. Do kỷ cương lỏng lẽo, đạo đức xuống cấp, lòng tham của con người là vô đáy có điều kiện trổi dậy, mặc sức mà vơ vét, ăn cắp của công và tất yếu phải dẫn đến tham nhũng tràn lan, tham nhũng là quốc nạn. Trong một thời gian dài mọi người, mọi cấp đều hô hào chống tham nhũng, cứ tưởng phen nầy tham nhũng hết đất sống…Nhưng trên thực tế thì khác hẳn, có một câu ai cũng biết nhưng không mấy ai dám trả lời đúng sự thật, đó là: Ai tham nhũng….Ai chống tham nhũng… .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *