Chán ngán trước cảnh ăn chơi phè phỡn của các thiên thần

Chán ngán trước cảnh ăn chơi phè phỡn của các thiên thần, Chúa trời quyết định thực hiện cuộc cải cải cách lớn theo chủ nghĩa cộng sản và quyết tâm đưa thiên đường lên XHCN.
Chúa trời sẽ làm Tổng bí thư trọn đời. Các thiên thánh thần đều là đồng chí của nhau. Những linh hồn bay lên thiên đường phải có lý lịch thân nhân tốt, thành phần công nông mới được qua cổng thiên đường do thánh Pierre à quên bây giờ là đồng chí Pierre gác cửa.
Một ngày, đứng trước mặt đồng chí Pierre là một linh hồn già nua xin được vào thiên đường. Pierre ôn tồn
– Trước hết để qua được cổng này , đồng chí phải cho tôi biết qua gia cảnh của đồng chí, bố của đồng chí làm nghề gì?
– Chủ nhà máy
– Rất tệ, thế còn mẹ đồng chí ?
– Con nhà tư sản
– Thảm thiết quá, thế vợ đồng chí ?
– Dòng giống quý tộc
– Không còn gì để nói, thế đồng chí làm gì ?
– Tôi viết vài cuốn sách
– Tôi e là hồ sơ của đồng chí sẽ khó được phòng quản lý hộ khẩu thiên đường chấp nhận, đồng chí không phải vô sản, gia đình tư sản lại còn lấy vợ quý tộc. Thế tên đồng chí là gì?
– Karl Marx
(theo Liberation)

4 Thoughts to “Chán ngán trước cảnh ăn chơi phè phỡn của các thiên thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *