Bảo sao kiếm đủ tiền xin thẻ xanh là DN chuồn sạch

Bảo sao kiếm đủ tiền xin thẻ xanh là DN chuồn sạch!?
“Thông tư 02 là cái phanh quá gấp, thị trường không thể theo kịp, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng. Nếu đặt vào bối cảnh của các bị cáo, nhìn thấy khách hàng đến rút tiền ào ào như rút ruột gan của mình thì các lãnh đạo NH hay lãnh đạo chi nhánh bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng trong quá trình họ làm như vậy thì cơ quan chức năng ở đâu, NHNN ở đâu? Tại sao lại tạo ra một “cái bẫy” để vô tình đẩy các cán bộ NH vào việc như vậy. Các cán bộ NH bây giờ đều nói họ là “tù nhân dự bị”” – Nga bật khóc.
“Quản lý nhà nước đẩy những người như chúng tôi, dù không tư lợi một đồng, không tham ô, tham nhũng lại phải vướng vào vòng tù tội” – bị cáo Nga nghẹn ngào nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *